Quỹ đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 4 - TVGF4
Loại hình quỹ
TVGF4 là quỹ đóng có thời gian hoạt động dự kiến 5 năm, được niêm yết và giao Dịch trên sàn chứng khoán TP.HCM (HOSE) và được quản lý bởi CTCP Quản lý quỹ Thiên Việt (TVAM). Trong thời gian hoạt động của Quỹ, nhà đầu tư có thể giao dịch chứng chỉ quỹ trên sàn HOSE như một cổ phiếu bình thường.
Mục tiêu và Chiến lược đầu tư
Mục tiêu của Quỹ là tìm kiếm sự tăng trưởng dài hạn của vốn đầu tư, tối đa hóa lợi nhuận của nhà đầu tư và đạt mức lợi nhuận vượt trội so với trung bình toàn thị trường.
Chiến lược đầu tư của Quỹ là tập trung vào các cổ phiếu niêm yết và sắp niêm yết của những doanh nghiệp có tiềm năng phát triển dài hạn, đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, minh bạch tài chính, sản phẩm và dịch vụ khác biệt và mô hình kinh doanh có lợi thế cạnh tranh cao.
Thời gian phát hành
Dự kiến hoàn tất trước ngày 07 tháng 06 năm 2022
Phí
Phí quản lý 1%/năm
Phí thưởng 20% của phần lợi nhuận vượt chi phí vốn 8%/năm
Báo cáo kết quả hoạt động của quỹ
Đăng tải hàng tuần tại website của TVAM
Danh mục đầu tư
7 – 15 cổ phiếu
Hạn chế đầu tư
Tối đa 20% giá trị danh mục vào một công ty, 10% vào các công ty chưa niêm yết và 30% vào nhóm các công ty có liên quan. TVGF4 sẽ không đầu tư quá 10% tỷ lệ sở hữu của một công ty và không sử dụng vốn vay để đầu tư.
Giấy chứng nhận sở hữu
Giấy chứng nhận sở hữu chứng chỉ quỹ sẽ được phát hành sau khi Quỹ đi vào hoạt động. Nhà đầu tư vui lòng liên hệ TVAM để được hướng dẫn nhận Giấy.
Quy mô quỹ dự kiến
200 tỷ đồng
Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành dự kiến
20 triệu
Sàn niêm yết và giao dịch
HOSE
Giá phát hành
10,100 đồng
Mệnh giá
10,000 đồng
Ngân hàng lưu ký và giám sát
BIDV
Tổ chức kiểm toán
thuộc Big4
Thời gian hoạt động
5 năm
Giám đốc đầu tư
Nguyễn Duy Quang
Hội đồng đầu tư
Nguyễn Trung Hà, Đinh Thị Hoa, Bùi Thị Kim Oanh, Nguyễn Thanh Thảo
Tài liệu Quỹ TVGF4