Quỹ đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 3 - TVGF3
Loại hình quỹ
TVGF3 là quỹ đóng có thời gian hoạt động dự kiến 5 năm, được niêm yết & giao dịch trên sàn chứng khoán TP.HCM (HOSE) và được quản lý bởi Công ty quản lý quỹ Thiên Việt (TVAM). Trong thời gian hoạt động của Quỹ, nhà đầu tư có thể mua/bán chứng chỉ quỹ trên sàn HOSE như một cổ phiếu bình thường.
Mục tiêu và Chiến lược đầu tư
Mục tiêu của Quỹ là tìm kiếm sự tăng trưởng dài hạn của vốn đầu tư, tối đa hóa lợi nhuận của nhà đầu tư và đạt mức lợi nhuận vượt trội so với trung bình toàn thị trường. Chiến lược đầu tư của Quỹ là tập trung vào các cổ phiếu niêm yết và sắp niêm yết của những doanh nghiệp có tiềm năng phát triển dài hạn, đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, minh bạch tài chính, sản phẩm và dịch vụ khác biệt và mô hình kinh doanh có lợi thế cạnh tranh cao.
Thời gian phát hành dự kiến
Từ 15 tháng 06 năm 2021 đến 01 tháng 08 năm 2021
Phí
Phí quản lý 1%/năm, Phí thưởng 20%/năm của phần lợi nhuận vượt chi phí vốn 8%/năm.
Báo cáo
Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ sẽ công bố và đăng tải hàng tuần tại website của TVAM (www.tvam.vn).
Danh mục đầu tư
100% cổ phiếu (tối đa 10% cổ phiếu chưa niêm yết) và tối đa 90% trái phiếu
Hạn chế đầu tư
Danh mục của TVGF3 sẽ có từ 5 đến 20 cổ phiếu với tỉ lệ đầu tư tối đa 20% giá trị danh mục vào một công ty, 10% vào các công ty chưa niêm yết và 30% vào nhóm các công ty có liên quan.Trong mọi trường hợp, TVGF3 sẽ không đầu tư quá 10% tỷ lệ sở hữu của một công ty và không sử dụng vốn vay để đầu tư.
Hiệu quả đầu tư trong 5 năm qua
Trong 5 năm qua, các danh mục đầu tư do đội ngũ TVAM quản lý đã đạt được hiệu suất đầu tư trung bình hơn 25%/năm và luôn nằm trong nhóm Qũy đầu tư hiệu quả nhất thị trường.
Quy mô Quỹ
199,008,000,000 VND
Số lượng Chứng chỉ quỹ phát hành
19,900,800
Sàn niêm yết và giao dịch
Sàn chứng khoán TP.HCM (HOSE)
Giá phát hành
10,100 đồng
Số lượng chứng chỉ quỹ mua tối thiểu
100 chứng chỉ quỹ
Ngân hàng lưu ký và giám sát
BIDV
Giám đốc đầu tư
Nguyễn Duy Quang
Hội đồng đầu tư
Nguyễn Trung Hà, Đinh Thị Hoa, Bùi Thị Kim Oanh, Nguyễn Thanh Thảo
Tài liệu Quỹ TVGF3